Kjøpsvilkår og personvern

Bruker- og salgsbetingelser for hjemlevering av matvarer for private kunder

Generelle betingelser

For å gjøre et kjøp av hjemleverte dagligvarer fra matlevering.coop.no, aksepterer du disse betingelsene. Bruker- og salgsbetingelser for hjemlevering av matvarer gjelder alle brukere, uansett om du er medeier eller kunde. Disse bruker- og salgsbetingelser gjelder kun for hjemlevering av dagligvarer når bestillingen er blitt gjort gjennom matlevering.coop.no.

Avtalepartene vil være det samvirkelag eller det selskap som din bestilling blir videreformidlet til og som fremkommer av bestillingsbekreftelse (heretter kalt «Coop») og deg som foretar bestillingen.

Har du spørsmål kan du kontakte kunde- og medlemsservice på tlf. 64 87 50 00 mellom kl. 08:30 - 20:00 (hverdager) og mellom kl. 10:00 - 16:00 (lørdager).

Ved å handle på nett har du som forbruker lovbestemte rettigheter, som er bl.a. regulert i:

Angrerettloven 
Ehandelsloven
Forbrukerkjøpsloven
Markedsføringsloven
Personopplysingsloven

Bestilling

Bestillingen gjøres på matlevering.coop.no. Coop har foreløpig ikke landsomfattende dekning for matlevering, og du må derfor sjekke om Coop leverer til ditt postnummer før du foretar bestillingen. Foreløpig leveres det ikke til hytter, og Coop forbeholder seg retten til å kansellere eventuelle bestillinger til hytteadresser.
Minstebeløp for kjøp på matlevering.coop.no er på kr. 800, eksklusiv fraktkostnader.

Når du oppretter en bestilling på matlevering.coop.no, forplikter du deg til å:

 • Oppgi riktige og komplette opplysninger i bestillingsskjemaet, og
 • Sørge for at informasjonen om kunden som oppgitt i bestillingsskjemaet er knyttet til deg og/eller at du har rett til å inngå bindende avtaler på vegne av den personen du eventuelt bestiller for.

Bestillingen er bindende når du har trykket på «Fullfør bestilling»-knappen i bestillingsskjemaet. Du vil motta en bestillingsbekreftelse til e-postadressen du har oppgitt, hvor også hvilket samvirkelag/butikk som vil forestå salget og utleveringen av varer.

Er ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt, kan du velge om Coop skal endre til en vare som er tilnærmet lik i pris, kvalitet og type (erstatningsvare), eller om du ikke ønsker varen i det hele tatt. Dette spesifiseres i bestillingskjemaet på nettsiden. Har ikke Coop erstatningsvare på lager, eller skulle mange av produktene i bestillingen være utsolgt, forbeholder Coop seg retten til å kansellere hele eller deler av bestillingen. Coop vil i slikt tilfelle gi beskjed om dette. Du vil ikke bli belastet for varer som blir kansellert fra din bestilling.

Bestillingsfrister:
Frist for kveldslevering samme dag er klokken 06:00
Frist for daglevering dagen etter er klokken 12:00

Innholdet i bestilling kan ikke endres, men dersom du ønsker å kansellere hele bestillingen, kan du ta kontakt med kundesenteret. Bestillingen kan ikke kanselleres senere enn 24 timer før bekreftet leveringsdato.

Coop tar forbehold om senere levering enn påfølgende dag ved begrenset transportkapasitet. Er det ikke kapasitet til å levere varene neste dag, vil varene leveres påfølgende dag.

Coop forbeholder seg rett til å ikke levere, herunder å selge et stort antall av en vare på én bestilling. Dette er for å sikre best mulig varetilgang til alle våre kunder. I slike tilfeller vil bestillingen bli kansellert og eventuelt kjøpesum bli refundert.

Følgende varer kan ikke bestilles foreløpig:
Alkohol, tobakk, iskrem og legemidler.

Priser

Alle oppgitte priser er inkludert merverdiavgift, med mindre annet er opplyst. Den totale kjøpesummen omfatter prisen for varene, inkludert fraktkostnader og pant. Emballasje til frakt (herunder plastpose) kommer i tillegg. Medeiere som registrerer medlemsnummer, vil opptjene medlemsbonus for kjøpet (unntatt fraktgebyr).

Coop har nasjonale priser for dagligvarene som er tilgjengelig for hjemlevering gjennom matlevering.coop.no. På frukt og grønnsaker vil prisene kunne variere med geografi. Det kan være avvik i endelig pris mot hva som har blitt angitt i bestillingsløsningen på grunn av erstatningsvarer og varer som må veies m.v. vil kunne ha avvikende pris knyttet til vekt og annet. Det gjør at prisen i bestillingsløsningen vil kunne avvike fra den pris som fremkommer ved betaling. Fraktkostnaden kan variere med leveringsadresse, men vil alltid oppgis i bestillingsskjemaet.

Betaling

På matlevering.coop.no kan du betale på to måter. Medeiere oppfordres til å benytte Coopay som betalingsform. For medeiere eller kunder som ikke har anledning til å benytte seg av Coopay, vil betaling skje ved kortbetaling. Coop medlemskuponger er dessverre ikke mulig å innløse ved kjøp i hjemleveringstjenesten.

1. Betaling med Coopay

Medeiere som ønsker å betale med Coopay gjennom Coop medlemsapp (informasjon om hvordan du tar i bruk Coopay finner du her):

 • Medeier angir Coopay som ønsket betalingsform i bestillingen og registrerer medlemsnummer og fødselsdato (medlemsnummeret ditt finner du i Coop medlemsapp, på medlemskortet ditt eller ved å kontakte kundeservice).

 • Medeier får oppgitt en estimert pris i bestillingsskjemaet, dette beløpet sendes til Coopay på medeiers telefon, hvor medeier forhåndsgodkjenner beløpet. Midlertidig kjøpsoppsummering vil så bli tilgjengelig i medlemsappen til medeier.

 • Bestillingen sendes så til en av våre butikker i ditt nærområde. Du kan se en oversikt over våre aktuelle butikker her ved å taste inn postnummeret ditt. Når varene er ferdig pakket, vil varene sjekkes ut i kassen i butikken og endelig pris vil bli kalkulert. Denne endelige prisen vil så bli trukket fra medeiers prefererte betalingsmiddel i Coopay, men vil ikke overstige forhåndsgodkjent beløp. Ved manglende gyldig betalingsmiddel vil butikken ta kontakt med medeier. Varer vil ikke bli sendt til kunde før betaling er gjennomført.

 • Ved gjennomført betaling vil endelig digital kvittering bli tilgjengelig i medlemsappen.

2. Betaling med Visa /Mastercard

 • Du får oppgitt en estimert pris i bestillingsskjemaet, og bestillingen sendes til en av våre butikker i ditt nærområde. Du kan se en oversikt over våre aktuelle butikker her ved å taste inn postnummeret ditt.

 • Når bestilling er fullført, blir beløpet reservert fra din konto.

 • Når varene er ferdig plukket, vil varene sjekkes ut i kassen og endelig beløp blir belastet fra din konto. Det vil i dette steget sendes en digital kvittering til epost-adressen som ble benyttet ved bestilling.

 • Har du logget deg inn som medlem på matlevering.coop.no, vil du automatisk motta medlemsbonus på kjøpet.

Levering

Varene blir levert til deg på den adressen som er oppgitt i bestillingsskjemaet. Distribusjon skjer via Coops samarbeidspartnere for levering.

Du vil ved bestilling få en bestillingsbekreftelse som informerer om leveringsdato og leveringsvindu (dvs. den perioden levering vil kunne skje). Transportøren vil sende deg en SMS ved lasting som estimerer et mer presist tidsintervall for levering. Du vil også få en link slik at du kan følge utkjøringen på kart. Når du er neste kunde på ruten, vil du få en ny SMS med beregnet klokkeslett for levering. I forbindelse med levering vil du få enda en SMS som bekrefter at varene er levert.

Leveringsrutine avhenger av din boligtype:

 • Bor du i bolig med egen inngangsdør (f.eks. enebolig):
  Coop har risikoen for varene frem til varene er levert og du har fått SMS om dette. Transportøren vil sette varene utenfor inngangsdøren din slik at overlevering skjer uten fysisk kontakt av hensyn til smittevern. Etter varene er plassert utenfor døren din har du ansvar for varene, og du må da sørge for at varene blir tatt inn eller på annen måte sikres. Coop er ikke ansvarlig for forringet eller redusert kvalitet på varer som ikke blir tatt imot som beskrevet her.

 • Bor du i leilighet:
  Når transportøren kontakter deg ved å ringe på dørklokke ved felles inngangsdør. Standard leveringspunkt i leilighetsbygg er bak felles inngangsdør på bakkeplan. I forbindelse med pandemisituasjonen gjøres det unntak for kunder som ikke selv kan komme til dør på bakkeplan. For disse tilfellene avtales dette mellom deg og transportøren, og transportøren bærer varene til din dør. Overlevering av varene skjer uten fysisk kontakt av hensyn til smittevern. Etter dette har du ansvar for varene, og du må da sørge for at varene blir tatt inn eller på annen måte sikres. Coop er ikke ansvarlig for forringet eller redusert kvalitet på varer som ikke blir tatt imot som beskrevet her. Får transportøren ikke kontakt med deg på ringeklokken vil du kontaktes på telefonnummeret du har oppgitt i bestillingsskjemaet. Dersom transportøren ikke får kontakt med deg på telefon etter 2 oppringninger blir varene etter 5 minutter levert tilbake til butikken, og du vil bli belastet for hele bestillingen.

Av hensyn til smittevern tar transportører ikke imot panteretur eller andre returer.

Forsinket levering

Blir varene forsinket i forhold til varslet leveringsvindu, vil du få informasjon så fort transportøren er kjent med forsinkelsen, sammen med informasjon om nytt leveringsvindu eller leveringstidspunkt. Har du ikke mulighet å være hjemme ved forsinket levering på mer enn to timer, står du fritt til å velge om du vil avbestille eller akseptere nytt leveringstidspunkt. Avbestiller du vil tilbakebetaling av kjøpesummen skje til ditt betalingskort innen 14 dager etter at avbestillingen er mottatt.

Coop forbeholder seg rett til leveringsnekt for enkeltpersoner, husstander eller adresser. Det er ditt ansvar å sørge for at leveringen kan gjennomføres på en betryggende og anstendig måte. Dersom transportøren eller annet personell som utfører tjenester for Coop uttrykker ubehag eller oppfatter vareleveringen som støtende eller truende, enten for seg selv eller andre, kan kundeforholdet avsluttes umiddelbart, herunder at fremtidige leveringer kan nektes, og uten at krav kan rettes mot Coop.

Mangler og undersøkelser etter leveranse

Når varene er mottatt må det kontrolleres at det som er mottatt stemmer med det som er bestilt, og at varene er av god kvalitet på leveringstidspunktet, herunder at varene ikke er blitt skadet under transporten. Varene skal oppfylle de forventinger en kunde med rimelighet har til varens holdbarhet og andre egenskaper. Hvis varen på kjøpstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som forutsatt for kjøpet, har varen en mangel, og det må reklameres i tide, se neste punkt.

Reklamasjon

Når du handler varer hos Coop gjelder forbrukerkjøpsloven, se § 27 om reklamasjon.

Forutsetningen for at Coop skal være ansvarlig, er at det foreligger en mangel (se forrige punkt) og at du har reklamert innen rimelig tid etter mangelen er eller burde ha vært oppdaget.

Dagligvarer har en holdbarhetsdato som må sjekkes ved levering av varen. Er reklamasjon nødvendig, må dette skje senest innen utløp av holdbarhetsdato.

Reklamasjon må for øvrig senest skje innen to år etter at du mottok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

Reklameres det ikke i tide, så kan man ikke gjøre mangelen gjeldende.

Du reklamerer ved å ta kontakt med Kunde- og medlemsservice på tlf. 64 87 50 00 mellom kl. 08:30 - 20:00 (hverdager), mellom kl. 10:00 - 16:00 (lørdager) eller under “Reklamasjon” her.

Foreligger det en feil eller mangel ved en vare ved utlevering, og du har reklamert innen rimelig tid, vil du – innen 14 dager etter at reklamasjonen blir registrert hos Coop – få tilbakebetalt beløpet på produktet til samme konto som stod for betaling av bestillingen, du vil kunne beholde varen.

Angrerett

Etter angrefristloven gjelder en generell angrefrist på 14 dager fra leveringsdato for å angre på kjøpet. Forutsetning er at dette er forbrukerkjøp. Det vil si at bedrifter, organisasjoner m.v. har ikke angrerett.

Angrefristloven § 22 er det opplistet varer som er unntatt fra angrerett. Angreretten gjelder blant annet ikke for:

 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),

 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g)

 • transport av varer når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, (m)

For å benytte seg av angreretten må du varsle Coop skriftlig om at du angrer på kjøpet. Dette kan gjøre ved å kontakte vårt kundesenter i kontaktskjemaet her eller sende et brev Coop Norge SA, postboks 21 Haugenstua, 0977 Oslo.

Hvis du har angrerett vil Coop tilbakebetale alle beløp som er mottatt fra deg for det aktuelle kjøpet, herunder leveringskostandene, forutsatt at varene returneres, se nedenfor. Tilbakebetalingen vil finne sted så tidlig som mulig, og senest innen 14 dager etter at Coop har mottatt varsel om at du angrer på kjøpet. Coop foretar tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet uttrykkelig er avtalt. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Du må returnere varene til Coop. Hvor varene skal leveres avtales med Coops kundesenter. Varene skal leveres uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du bærer kostnadene ved å returnere varene, herunder transportkostnader.

Coop kan kreve at du erstatter verdireduksjon som følge av din håndtering av varen som ikke har vært nødvendig for å fastslå varens fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Coop kan holde tilbake tilbakebetalingen til varene er returnert, eller til det er lagt fram dokumentasjon på at varene er returnert.

Ansvar og ekstraordinære forhold

Coop er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist mangler, se ovenfor. Dette gjelder likevel ikke hvis Coop kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Coops kontroll, og som Coop ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Coop er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Coops side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, se forbrukerkjøpsloven.

Er Coop forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, epidemier, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Coop fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. Dette vil også gjelde dersom situasjonen pga. pandemien forverrer seg, det blir innført ytterligere restriksjoner pga. pandemien m.v.

Tilbakeholdelse av tjenesten

Det påhviler kunden å sørge for at gjennomføring av tjenesten, herunder leveringen, kontakt eller kommunikasjon med personell hos Coop, eller andre som utfører tjenester for Coop, foregår på en ordentlig og anstendig måte. 

Coop forbeholder seg retten til umiddelbart nekte å utføre tjenesten, kansellere eller holde tilbake bestillinger for enkeltpersoner, husstander eller adresser og/eller avslutte kundeforholdet og tilgangen til tjenesten, og uten at dette medfører at kunden kan fremme noen krav mot Coop, dersom:


a) Det mistenkes at kunden har oppgitt uriktig informasjon i forbindelse med bestilling,
b) Det foreligger brudd på disse vilkårene, lovgivning eller annet regelverk,
c) Personell hos Coop, eller andre som utfører tjenester for Coop, opplever levering, kontakt eller kommunikasjon med kunden som ubehagelig, støtende, truende mv. overfor seg selv eller andre, eller
d) Det foreligger andre forhold som etter Coops egen vurdering berettiger slik nektelse eller tilbakeholdelse.

Behandling av personopplysninger

Coop Norge SA er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med matlevering.coop.no.

Coop behandler personopplysninger i tråd med personvernlovverket og interne rutiner. Formålet med behandlingen er å levere deg de matvarene som du har bestilt til rett adresse. Grunnlaget for behandlingen er denne avtalen som Coop inngår med deg (Bruker- og salgsbetingelser for hjemlevering av matvarer for private kunder).

Coop registrerer følgende personopplysninger om deg for gjennomføring av handelen: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, det du handler av varer og eventuelt medlemsnummer dersom du er medeier.

Personopplysningene lagres i én måned før de anonymiseres etter at angrefristlovens frist er utløpt.

For transporten er transportøren behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for transporten (Posten Norge AS, se Postens personvernerklæring her). Coop utleverer ditt navn, adresse og telefonnummer til den transportøren Coop har inngått avtale med. Dette gjør vi for at du skal få varene levert til den adressen som du har opplyst.

I Coop er det kun ansatte har ansvaret for gjennomføring av avtalen som har tilgang til dine personopplysninger.

Det benyttes underleverandører (databehandlere) for den tekniske delen av behandling av personopplysninger. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Coop forbeholder seg retten til å kommunisere med deg rundt det som gjelder den spesifikke bestillingen på enten e-post eller SMS med informasjon om leveringen.

Coop bruker informasjonskapsler på vår nettside matlevering.coop.no for å sikre at nettsiden fungerer optimalt. For hver bruker settes også en midlertidig økt-id for å knytte sammen ditt besøk på flere sider for å bruke ditt brukermønster for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Denne informasjonskapselen utgår når du avslutter nettleserøkten.

Du kan alltid kreve å få innsyn i hvilke personopplysninger Coop lagrer om deg ved henvendelse til Coop.

Du kan alltid klage på behandlingen til Datatilsynet, se mer på Datatilsynets nettsider. Som medeier vises til personvernerklæringen på Coop.no i forbindelsen hvordan vi håndterer dine kjøp knyttet til kjøpeutbytte og eventuelt analyse hvis du har samtykket til dette.

Forbehold om endringer

Coops hjemleveringsordning har kommet i stand som følge av et behov for hjemlevering under covid-19-epidemien.

Coop forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ordningen, herunder i disse vilkårene og personvernerklæringen. Dette gjelder enten om det kommer nye varegrupper inn i sortimentet, det skjer endringer i lovgivningen eller av andre årsaker.

Coop tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme. Slike feil kan innebære at Coop ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i matlevering.coop.no. Dersom dette forekommer, har kjøper rett til å kansellere bestillingen.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Coop er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved denne informasjonen.

Bilder av varen som er brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. Opprinnelsesland oppgitt på sidene våre kan også avvike fra opprinnelseslandet på produktet.

Oversikt over Cookies:

Coop Norge SA, Østre Aker vei 264, 0977 Oslo | Postboks 21 Haugenstua | Org nr 936 560 288.